O násNáš Včelařský kroužek při 12. základní škole Mikoláše Alše ve Zlíně pracuje téměř nepřetržitě už od roku 2000. Počet včelaříků se během let měnil, pracovali jsme i ve čtyřech - pěti. Od roku 2015 nás postupně přibylo až k počtu 22 včelaříků mezi šesti až deseti lety. Úspěšně fungujeme zejména díky finanční a materiální podpoře řady organizací a osob, zejména Svazu včelařů Zlín, který krátce po založení kroužku zajistil základní materiální vybavení pro chov včel
a zpracování medu. Naší největší výhodou je včelařské zázemí na pozemku, který nám ke včelaření pronajal roku 2011 Magistrát města Zlína a který se nachází v těsném sousedství naší školy. Původní zanedbaný pozemek se nám podařilo krásně upravit a zužitkovat.
Na zahradě máme vysázeny ovocné stromy a připravujeme výsadbu dalších včelám prospěšných dřevin a keřů.

 

Činnost kroužku je během celého školního roku velmi různorodá a odvíjí se od včelařského kalendáře a od toho,
co včelky v daném období potřebují. K praktickému včelaření slouží prosklený úl, kde se dá pozorovat vývoj a chování včel v průběhu celého roku. Postupně se učíme chovatelské činnosti, ať je to krmení, léčení a ochrana včelstev před škůdci, výměna matek, tvorba oddělků, osazování nových úlů, kontrola síly včelstev, jejich plodování a zásob, zazimování včel nebo v zimním období údržba úlů, výroba rámečků a zatavování mezistěn nebo výroba různých včelařských potřeb.

 

Naší velkou výhodou je možnost používání školní kuchyňky jak k obyčejnému vaření čaje nebo svátečnímu pečení medových perníčků, tak hlavně k medobraní a zpracování medu, vosku i propolisu. K nejoblíbenějším činnostem patří pochopitelně medobraní spojené s velkou ochutnávkou a v zimě pak zpracování vosku k výrobě svíček, svícnů a různých velikonočních a vánočních ozdob, které dělají radost našim rodičům. Další výhodou je možnost využití školních dřevo-dílen, které jsou vybaveny vším potřebným k výrobě rámečků a různých včelařských potřeb.

 

Ve volném čase patří k oblíbené činnosti různé soutěže, kvízy a hry, kreativní tvoření nebo inspirativní výlety. Každoročně se účastníme oblastní soutěže Zlínského kraje Zlatá včela, kde si prověřujeme nabyté vědomosti i praktické dovednosti
a kde nám vždy připraví hodně zajímavý doprovodný program. O naší činnosti si každoročně vedeme kroniku
a fotodokumentaci, na které se můžete podívat na našich stránkách Včelaříci Zlín http://www.vcelaricizlin.cz/.

 

Náš kroužek získal v roce 2017 povolení ke stavbě včelína, který má sloužit k chovatelství včel a zároveň jako klubovna
a prostor pro praktické předvádění včelařských činností. Dalším plánem je vytvoření naučné stezky života a chovu včel.
V našem Včelařském kroužku nabízíme dětem zejména smysluplné využití volného času, pobyt na čerstvém vzduchu
a formou práce i zábavy získání nových znalostí a dovedností spojených s chovem včel - jedněch z nejužitečnějších tvorů v živočišné a rostlinné říši.

 

Práce a plánů máme před sebou opravdu hodně a těšíme se na jejich realizaci. Úspěšné fungování našeho kroužku závisí jak na naší vlastní píli a aktivitě, tak na materiální, finanční, ale i morální podpoře řady institucí a ochotných jednotlivců, s kterými jsme spojeni, a kterým patří za jejich pomoc velké poděkování.

 

Milan Novák (vedoucí kroužku)